AWS Security Event 2021

Miễn phí – Thực hành – Tương tác – Kỹ thuật – Học hỏi – Đám mây – Bảo mật – Vui vẻ.

Đăng ký Sự kiện AWS Security Event APJ 2021 để nâng cao trải nghiệm về bảo mật trên đám mây. Tham gia một loạt các sự kiện kỹ thuật tương tác, nâng cao kỹ năng, kiểm tra khả năng của bạn với sự trợ giúp từ các chuyên gia AWS.

Hội thảo AWS Security and Partner Workshops (Cấp 100-200): Thứ Năm, ngày 9 tháng 9

AWS Security Jam (Cấp 200-300) (Thi đấu theo nhóm): Thứ Năm ngày 16 tháng 9. Nhớ tham dự theo đội nhóm!

Đăng ký sẽ mở ngay hôm nay: https://pages.awscloud.com/anz-aws-security-event_reg.html

———-

Free – Hands-on – Interactive – Technical – Learn – Cloud – Security – Fun.

Register for the AWS Security Event APJ 2021 to increase your experience with security in the cloud. Join a series of interactive technical events, improve your skills, test your capabilities, with help available from AWS experts.

AWS Security and Partner Workshops (Level 100-200): Thursday 09 September

AWS Security Jam (Level 200-300) (Team Competition): Thursday 16 September. Join with your team!

Registration opens today: https://pages.awscloud.com/anz-aws-security-event_reg.html

#vietaws #aws #awsusergroup #security #event