DevCon 2022

DevCon 2022 là diễn đàn lớn nhất dành cho lập trình viên ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Các lập trình viên, các nhà lãnh đạo công nghệ và các công ty công cụ phát triển cùng đến với DevCon để tìm hiểu, thảo luận và tranh luận về những cơ hội và thách thức chính. Đây là platform tối ưu dành cho hệ sinh thái lập trình viên với các nguồn tài nguyên, cộng đồng và best practice.

Sự kiện lần này do AWS, Intel & Slack tổ chức và diễn ra trong ngày 25-26 tháng 3, 2022. Cùng tham dự để được nghe những chia sẻ về best practices trong việc phát triển các sản phẩm và hot trend như AI, DevOps, Scale, Web3, Open Source, Productivity, Security, Organizational/culture and design…

Đăng ký tại: https://dev-con.dev
#vietaws #awsusergroup #awscommunity #intel #slack #devcon